Литература

Нашето издателство е създадено с цел да подпомогне процеса на финансовото ограмотяване на хората в България. Издаваме книги в областта на личните финанси, себеусъвършенстването и приложната психология. Основаната идея е да има повече литература в тази сфера достъпна на български език. Книгите съдържат полезна информация, която е практически приложима и може да помогне за постигане на повече лични успехи и просперитет. Те също така ще ви помогнат да получите финансова независимост и свобода! Тази литература е така подбрана, че да може да се упражнява и прилага съвместно с консултанти на Тогедър България.
Симулация и Симулакрум

Симулация и Симулакрум

Цена: 20,00 лв.
Доставки се извършват и в чужбина
За книгата

Идеята на автора за тази книга е матричната природа на света, в който живеем.
„Симулакрум “ е термин на Жан Бодлияр и означава „копие без оригинал“. Или с други думи казано „Образът няма никаква връзка с реалността – това е имитация без референт, която представя себе си за реалност“.
Под „Симулация“, той схаваща замяната на реалното със знаци за реалното.
Симулакрумът и Симулацията са потенции, чрез които могат да се преодоляват онтологични реалности.

Избран откъс от книгата:
Да криеш е да се преструваш, че нямаш нещо, което имаш. Да симулираш е да се преструваш, че имаш нещо, което нямаш. Едното предполага присъствие, другото - отсъствие. Работата обаче е по-сложна, защото да симулираш, не е да се преструваш:
"Човек, който се преструва на болен, може просто да легне в леглото и да накара другите да повярват, че е болен. Човек, който симулира болест, произвежда някои от симптомите й в себе си."

За автора
Жан Бодрияр е френски културен теоретик, социолог, философ, политически коментатор и фотограф.