Специализиран семинар по управление на лични финанси
Лекторите в Тогедър Академи са професионалисти, които имат дългогодишна практика в управлението на личните финанси. Работили са с много хора и благодарение на системата, която преподават, са постигнали заложените цели. Извели са много опростен и достъпен за всеки човек модел за управление на личните финанси.
Лектори
Ивелин Михайлов
0888507617
Прочетете повече
Пламен Кънчев
0888883919
Прочетете повече