Семинар за управление на лични финанси II-ра част

30.06.2018 г.
1407 София, България, бул. "Черни връх" 100
Семинарът има за цел да ви представи цялостния модел за правилно финансово планиране и различните видове финансови инструменти, като в същото време ви предложи практически начини за изграждане на успешните финансови навици във вашия живот.

Програма

08:30 ч. - 09:00 ч. Регистрация и настаняване в залата
09:00 ч. - 10:00 ч. Първа лекция - Парите или живота
10:00 ч. - 10:30 ч. кафе пауза (първа)
10:30 ч. - 11:15 ч. Втора лекция - Инвестиция в недвижими имоти
11:15 ч. - 11:30 ч. Кратка почивка
11:30 ч. - 12:30 ч. Трета лекция - Акции, облигации и инвестиционни фондове
13:30 ч. - 14:00 ч. Обедна почивка
14:00 ч. - 15:00 ч. Четвърта лекция - Обречени инвестиции
15:00 ч. - 15:30 ч. кафе пауза (втора)
15:30 ч. - 16:15 ч. Пета лекция - Работа с банки и кредити
16:15 ч. - 16:30 ч. Кратка почивка
16:30 ч. - 17:30 ч. Шеста лекция - Инвестиране с дялово участие
17:30 ч. - 18:00 ч. Въпроси от аудиторията
Регистрирайте се за семинара