Финансов семинар - ІІ част

13.07.2019 г.
София, България бул. "Черни връх" 100
Семинарът има за цел да ви представи цялостния модел за правилно финансово планиране и различните видове финансови инструменти, като в същото време ви предложи практически начини за изграждане на успешните финансови навици във вашия живот.

Програма

08:30 ч. - 09:00 ч. регистрация и настаняване в залата
09:00 ч. - 10:00 ч. първа лекция - Парите или живота
10:00 ч. - 10:30 ч. кафе пауза (първа)
10:30 ч. - 11:15 ч. втора лекция - Инвестиция в недвижими имоти
11:15 ч. - 11:30 ч. Кратка почивка
11:30 ч. - 12:30 ч. трета лекция - Акции, облигации и инвестиционни фондове
12:30 ч. - 13:30 ч. Обедна почивка
13:30 ч. - 14:30 ч. четвърта лекция - Обречени инвестиции
14:30 ч. - 15:00 ч. кафе пауза (втора)
15:00 ч. - 16:00 ч. пета лекция - Работа с банки и кредити
16:00 ч. - 16:15 ч. Кратка почивка
16:15 ч. - 17:15 ч. шеста лекция - Инвестиране с дялово участие
17:15 ч. - 17:45 ч. Въпроси от Аудиторията
Регистрирайте се за семинара