Следващ семинар не е насрочен.

Регистрацията ще стане активна след определяне на дата за семинара.