За посетилите семинара по управление на лични финанси

Безплатнa срещa

07.09.2022 г. (сряда)
гр. София, бул. Ген. Тотлебен 26
Заповядайте всяка първа сряда от месеца, за да зададете вашите въпроси и да получите допълнителна подкрепа във връзка с прилагането на цялостният финансов план

Всеки посетил семинара по управление на лични финанси има възможност да присъства на организираните от нас ежемесечни безплатни срещи, които се провеждат всяка първа сряда от месеца от 18:30 до 20:00 часа в офиса на Тогедър - гр. София, бул. Ген. Тотлебен 26 Целта на тези срещи е да имате възможност да зададете всички свои въпроси и неясноти свързани с прилагането на цялостният финансов план. По този начин ще можете да преодолете значително по-лесно всички пречки и трудности, свързани с осъществяването на ефективното финансово планиране и да постигнете резултатите, които желаете, много по-бързо. На тази страница ще имате възможност да намерите и информация за различните Въпроси и Отговори, възникнали по време на семинарите и срещите.