Семинар за управление на лични финанси - II част

Очаквайте дата на провеждане

3 Проведени събития

Семинарът представя подробна информация за различните възможности за инвестиране, заедно с инструментите за намиране на отговорите на важните въпроси като: "Защо, как, колко и къде да се инвестира?". Разглеждат се разнообразните инвестиционни възможности, които съществуват и се дават детайлни насоки за това по какъв начин работят самите инвестиции и какви са критериите, които трябва да бъдат съобразявани за всеки различен вид инвестиционни възможности. В допълнение присъстващите се запознават със спецификата на обречените инвестиции, както и правилният начин за работа с банки и кредитно финансиране.

Лектори: Ивелин Михайлов и Пламен Кънчев

Лекторите в Тогедър Академи са професионалисти, които имат дългогодишна практика в управлението на личните финанси. Работили са с много хора и благодарение на системата, която преподават, са постигнали заложените цели. Извели са много опростен и достъпен за всеки човек модел за управление на личните финанси.

Програма на събитието

08:30 - 09:00 ч. Включване в уебинара
09:00 - 10:00 ч. Парите или Живота
10:00 - 10:15 ч. Пауза
10:15 - 11:15 ч. Инвестиция в недвижими имоти
11:15 - 11:30 ч. Пауза
11:30 - 12:30 ч. Акции, облигации и инвестиционни фондове
12:30 - 13:30 ч. Обедна почивка
13:30 - 14:30 ч. Обречени инвестиции
14:30 - 14:45 ч. Пауза
14:45 - 15:45 ч. Работа с банки и кредити
15:45 - 16:00 ч. Пауза
16:00 - 17:00 ч. Инвестиране с дялово участие
17:00 - 18:00 ч. Отговаряне на въпроси на аудиторията