Актуален блог от Тогедър Академи

Специално за Вас сме избрали новини и събития от световната мрежа, за да сте информирани за последните тенденции.

Епизодът ще отговори на въпросите: - Кои са първите стъпки на финансовото планиране? - Защо колкото повече пари изкарваме толкова по-трудно ни става - Какво трябва да направим преди да увеличим дохода си?

Виж повече

На 25.11.2023 г. (събота) предстои провеждането на втора част на семинара за управление на лични финанси. Целта на семинара е да предостави на участниците цялостна картина по въпросите, свързани с инвестициите. Започвайки през практически упражнения за намиране на отговорите по основните въпроси за това „Колко е достатъчно?“ и „Защо да инвестираме?“, и постепенно достигайки до детайлни подробности за това „Как работят различните видове инвестиции?“ и „Как да се ориентираме в тази сфера?“

Виж повече

В сферата на инвестициите има различни видове финансови инструменти, които позволяват да бъде вложен капитал с цел осигуряване на определена доходност. Един от най-сигурните инструменти, които съществуват, са именно облигациите. Те дават възможност да се осигури целево привличане на капитал срещу твърди и ясни параметри в конкретен срок и срещу цялостно обезпечение на база всички активи, които компанията притежава.

Виж повече