Защо активите и инвестициите трябва да бъдат задържани и оставени да работят

Светът на инвестициите е изпълнен с постоянно появяващи се нови възможности, свързани с интересни предложения и интригуващ потенциал за развитие. Те пораждат желание у инвестиращите да търсят начин да преобразуват някои свои вложения в различен тип инвестиция – най-често с надеждата за по-голяма или по-бърза печалба. В настоящата статия ще установим дали това е добра стратегия на инвестиране и какви са основните проблеми в този модел на работа с инвестициите.

Както при почти всичко останало, и при инвестициите и различните предприемачески начинания е необходимо време те да бъдат реализирани и доведени до работеща и продуктивна фаза. Необходимото време за достигане до подобен момент зависи от вида на начинанието и множество различни обстоятелства.

Ако вземем за пример изграждането на атомна централа, то очевидно освен времето за планиране и разработка, ще са нужни и много години за всички административни процедури, а самото изграждане и реализация е възможно да отнемат допълнително около 10 години. Тоест не може да очакваме резултати и възвръщаемост за по-кратко време от 15-20 години. Естествено, размерите на възвръщаемостта и дългосрочността ще бъдат значителни.

Ако обаче отваряме заведение, бихме могли да очакваме някаква първоначална възвръщаемост в сравнително кратък срок, особено ако сме направили правилното планиране, подбрали сме точната локация и е налично високо търсене в дадения район. Това предоставя перспектива за сравнително бързи печалби при добро планиране и наличие на високоспециализиран персонал, качествена храна и добра организация на работата. Въпреки това по своята същност и подобен тип бизнес не дава гаранция за устойчивост и дългосрочност поради конкурентността на бранша.

Реализацията на една инвестиционна възможност преминава през различни етапи, като спецификите, свързани с възможната възвръщаемост, дългосрочността на генериране на печалби и необходимото време за реализация и последващо задвижване, зависят изцяло от вида дейност и начина, по който са организирани самите процеси. Тоест съществуват бизнеси, при които необходимото време за налагането им на пазара отнема много години, както и такива, при които всичко е въпрос на маркетинг и реклама поради наличието на вече съществуващи пазарна ниша и потребителски потребности. 

И тук се намесват нетърпението и неразбирането на масовия инвеститор, у когото очакванията за това, как би трябвало да се случват нещата, и потребностите от бързи финансови резултати създават мотивация инвестицията да бъде управлявана така, че да бъде извлечен максимално бърз резултат. В действителност съществуват множество примери за компании, чийто изпълнителен директор, под натиска на борда на директорите и обещанията за значителни финансови стимули, успява да реорганизира процесите по начин, който да осигури сравнително бързи и значителни печалби на акционерите. При такива действия не се съобразяват специфичните фактори, влияещи на развитието на дадения бизнес, и като следствие се създават последващи проблеми и трайни загуби на компанията в дългосрочен план.

Един такъв пример може да бъде наблюдаван с автомобилната компания „Опел“, която преди много години е била управлявана по начин, по който да максимизира печалбите на акционерите, предоставяйки им бързи и големи печалби в един добър период от няколко години и позволявайки изпълнителният директор да реализира огромни бонуси за себе си. Години по-късно заниженото качество на материалите, които компанията използва, създава лавинообразен ефект на проблеми и загуби, които увреждат имиджа на компанията за дълги години и бележат трайни негативни очаквания у потенциалните клиенти на тази компания.

Един от най-добрите икономисти в света – Питър Дракър, както и много други именити професионалисти се придържат към позицията, че трябва да се отдава еднаква важност и значимост както на инвеститорите (акционерите), така и на клиентите, и по същия начин на работниците в даден бизнес. С други думи, накланянето на везните в полза на едни от тях за сметка на другите винаги ще води до последващи проблеми и затруднения. Ето защо желанието на инвеститора да получи бърза възвръщаемост би могло да създаде значителни негативни последствия. В същото време развитието на дадено начинание е свързано с редица специфични обстоятелства, които трябва да се вземат под внимание за успешното постигане на устойчива и трайна възвръщаемост.

Едно от най-трудните неща при развитието на дадено начинание е неговото изграждане от самото начало. Винаги когато се прокарва една пътека, тя отнема най-много усилия, време и средства в сравнение с нужните ресурси за нейното поддържане. Поради това етапът за планиране, подготовка и организация в първата фаза от едно начинание е най-важен и ангажиращ и без нужните усилия за докарване нещата до завършек, този разход на време, енергия и пари би бил напразен.

За съжаление има много хора, които нямат нужното самообладание и настойчивост по отношение подкрепата на даденото инвестиционно решение, което са избрали. Това е и причината да не можем да наблюдаваме трайни и устойчиви резултати в техните усилия, тъй като експоненциалният растеж е винаги следствие на постоянни, дългосрочни и последователни стъпки, а не на еднократни или мимолетни действия.

Един от начините да се преодолеят и удовлетворят желанията на инвеститора за по-краткосрочни и бързи резултати е намирането на допълнителни възможности, които да предоставят търсения към съответния момент резултат. Така дори да носят краткосрочни резултати, те биха позволили преминаването през съответния период на реализация на дадени инвестиционни възможности.

Ето защо правилният подбор и участие в наличното разнообразие от инвестиционни възможности предоставя необходимите елементи за успешно и дългосрочно развитие по устойчив начин, така че, от една страна, да се гарантира експоненциалното разрастване на капиталовложенията и, от друга страна, да подсигури моментни резултати спрямо съществуващите финансови нужди. Разбира се, това става чрез правилно комбиниране на отделни решения, всяко от които има своите особености и различен потенциал. Комбинирани едно с друго, могат да предоставят ефективна защита от неблагоразумните действия на неопитния инвеститор.

В тази връзка наличието на цялостна стратегия и комплексен набор от разнообразни финансови и инвестиционни инструменти е единственият начин да бъде осигурена възможността за трайно задържане на активите и постепенното им превръщане от малки финансови ручейчета в големи пълноводни финансови реки.

В същото време сблъскването с някои текущи и неочаквани нужди на активния инвеститор става повод за неговото израстване и му дава възможност да се развие до нови нива. Това му дава възможност да усвои нови умения и да изгради способности, до които преди това не е имал достъп. Така спазването на единствената правилна инвестиционна стратегия за задържане и надграждане на избраните инвестиционни решения помага за подобряването и еволюцията на инвеститора до един истински способен човек, който знае как да намира нови решения, без да унищожава вече създаденото от него.

Разбира се, не трябва да се бъркат дейностите, свързани с възможността за развитие на дадено начинание, и обречените инвестиции, при които няма нито потенциал за печалба, нито има някакъв шанс да бъдат впрегнати в продуктивен режим, или пък са изцяло свързани със спекулативния характер на печалби, идващи единствено за сметка на загубата на някого другиго. Логично е при този вид обречени или спекулативни начинания да се търсят алтернативи за реинвестиране на средствата в нещо работещо и устойчиво, което да носи трайни и дългосрочни финансови резултати от предоставяне на ползи и стойност.

Умението да се разпознават и разграничават инвестициите дава възможност на инвеститора да изгради правилни очаквания и разбиране за модела, по който те се развиват, като правилно оцени техния потенциал и създаде цялостна инвестиционна стратегия. Тя може да му предостави търсения ефект, който да не бъде за сметка на дългосрочната устойчивост и развитие на различните инвестиции, а даже напротив – да е в подкрепа на стабилното експоненциално развитие, в съчетание с постигането на балансирани краткосрочни резултати спрямо търсените моментни финансови постъпления.


Коментари

{{itemsCountMessage}}


{{parentComent.createdBy.name}}

{{parentComent.date }} {{parentComent.time}}

Коментарът е премахнат поради нарушаване на правилата

{{parentComent.text}}

Напишете коментар

Вашите имейл и телефон няма да бъдат публикувани

{{errorMessage}}
За да добавяте коментари е необходимо да се впишете в системата
ВХОД
{{child.createdBy.name}}

{{child.date}} {{child.time}}

Коментарът е премахнат поради нарушаване на правилата

{{child.text}}

{{errorMessage}}
За да добавяте коментари е необходимо да се впишете в системата
ВХОД