Защо е важно да управляваме парите си?

Когато става въпрос за управлението на нашите пари, често си мислим за какви пари става дума, тъй като никога нямаме достатъчно за всичко, за което се налага да плащаме. И въпреки това, ако погледнем около себе си и остойностим всичко, което притежаваме – ще установим, че сме изхарчили немалко средства за дрехи, вещи и покъщнина, а ако добавим към тях и ежемесечните разходи за храна, сметки и всичко останало, за което сме харчили през последните 10-ина години, то сумата набъбва неимоверно. Очевидно, че през ръцете ни са минали големи количества пари, но някак си не сме успели да задържим част от тях и да я впрегнем да работи за нас.

От друга страна, често свързваме управлението на парите с това да разполагаме със сериозна за възможностите ни сума, която да бъде насочвана в една или друга посока, за да ни генерира печалби и постъпления. Това е и причината рядко да обръщаме внимание на фрази като „управляване на парите“, тъй като почти никога не разполагаме с нещо, което да си струва да се управлява.

Истината е, че управлението на парите не е сложна материя, която да изисква много умения или голямо количество натрупани средства, а е свързано единствено с изграждането на правилни финансови навици, които да гарантират, че животът ни ще става все по-добър и парите няма да са част от проблемите, с които да се сблъскваме.

Кои са навиците, които могат да ни предоставят изцяло нови (често непознати) преживявания, свързани с финансите, и защо за тяхното прилагане не е нужно да имаме кой знае какви специализирани познания? Преди да си отговорим на тези въпроси, добре е да знаем отговора на въпроса „Защо е важно да управляваме парите си?“.

За да разберем отговора, нека да погледнем на парите като на поток или река, която се движи. Водата идва, минава покрай нас и продължава пътя си. Можем да загребем с шепи и да отпием, но би било трудно да задържим водата на едно място, защото реката си проправя път и намира дори най-малките цепнатини, за да продължи. Същото е и с парите – те постъпват при нас, когато ги изкарваме с извършването на работа, бидейки полезни на някой друг, а впоследствие биват предоставени в замяна на стоки и услуги, от които имаме нужда, преминавайки в ръцете на следващите им ползватели. Понякога потокът намалява или е недостатъчен за всички наши нужди, но винаги намираме начин да получим нужното ни количество, тъй като все пак имаме ежемесечни разходи, без които не можем да оцелеем.

В този пример да управляваме парите си – означава да станем господари на реките си, така както хората са впрегнали реките в язовири, които да задържат водата и да отпускат от нея толкова, колкото е необходимо за покриване на нуждите от напояване, които имат. По същия начин, за да създадем своя финансов язовир, е нужно да започнем да извършваме редица действия, които ще доведат до натрупване на средства във времето. А натрупаните средства могат да бъдат впрегнати и да ни донесат допълнителни постъпления, благодарение на което ние няма да сме единствените, които да пълнят язовира ни, а той ще се пълни от множество различни поточета и рекички.

Първото условие, за да започнем да натрупваме средства, е да отклоняваме част от приходите си настрани, когато постъпват – още преди те да са отишли за покриване на нашите нужди под формата на сметки, задължения и други разходи за живот. Отначало може да ни се стори трудно, тъй като никога нямаме достатъчно средства, но спазвайки този първи принцип, ние ще започнем да акумулираме средства, които да се натрупват и да ни дават увереност, че нещата се движат в правилната посока. Как би се чувствал човек, който разполага с язовир, когато вижда, че реката намалява – едва ли би изпаднал в паника, знаейки, че разполага с предостатъчно вода, докато нещата се подобрят. Именно поради тази причина заделянето на част от приходите настрани е един от най-важните първи навици, които могат да ни помогнат да се научим да управляваме правилно своите пари.


От друга страна, неправилното използване на наличната вода би могло да доведе до бързата загуба на всичко, с което разполагаме, поради което се налага внедряването на втори изключително важен навик под формата на водене на ежедневна отчетност за всичко, което постъпва при нас, и всичко, което сме предали нататък. Логично е да се очаква, че при предаване на значително повече, отколкото постъпва, водата в нашия язовир ще намалява и той постепенно ще пресъхне – обричайки ни на мъка и страдание вследствие на недостига и заставяйки ни да ограничим своето потребление и да свием начина на живот, който водим само за да успеем да оцелеем. Често липсата на правилна работа с парите води до зависимости, при които животът ни се превръща в борба месец за месец и от заплата до заплата ние се опитваме да оцелеем и да се справим с все по-големи трудности, при което всеки непредвиден разход нанася болезнена рана в нашия начин на живот.

Тук на помощ идва навикът да си правим сметка и да се съобразяваме с действителните си възможности, което може да се случи само когато водим отчетност на всички приходи и разходи в нашето ежедневие. Осъзнатата експлоатация на средствата, с които разполагаме, и съобразяването с текущите ни действителни възможности ни дава способността да живеем без допълнителен стрес и притеснения, че можем да загубим умението да се справяме и покриваме своите разходи. Имайки яснота къде отиват парите ни – можем да направим преценка и корекция, когато това е необходимо, така че разходите ни да бъдат свързани само с неща, от които наистина имаме нужда. По този начин запушваме излишните дупки, от които изтичат средства за ненужни неща, и успешно създаваме ритъм, в който бихме могли да поддържаме живот, какъвто възможностите ни позволяват.

Когато човек започне да си води ежедневна отчетност на всяко свое постъпление и всеки свой разход – започват да се случват доста осъзнавания и разбиране в дълбочина на случващото се, което ни дава допълнителна увереност, че поемаме контрол над парите си и начина си на живот. Именно тогава за първи път можем да си дадем сметка, че ние сме тези, които имаме възможност да управляваме своите пари. А благодарение на първия навик, за който говорихме по-рано – започват да се оформят и средства, които да могат да бъдат правилно насочвани по начин, който да ги умножи и да увеличи потоците, които се вливат в нашия финансов язовир. Разбира се, за постигането на този резултат са необходими търпение, постоянство и дисциплина, каквито са нужни във всяка една сфера и дейност, но не по-трудни от това да се научим да четем или пишем, което успяваме да постигнем още докато сме деца.

Надявам се всеки четящ тези редове да е склонен да опита и да установи за себе си предимствата на тези малки финансови навици, които ще дадат огромно отражение в качеството на живот на всеки един, който ги е внедрил в своето ежедневие!


Коментари

{{itemsCountMessage}}


{{parentComent.createdBy.name}}

{{parentComent.date }} {{parentComent.time}}

Коментарът е премахнат поради нарушаване на правилата

{{parentComent.text}}

Напишете коментар

Вашите имейл и телефон няма да бъдат публикувани

{{errorMessage}}
За да добавяте коментари е необходимо да се впишете в системата
ВХОД
{{child.createdBy.name}}

{{child.date}} {{child.time}}

Коментарът е премахнат поради нарушаване на правилата

{{child.text}}

{{errorMessage}}
За да добавяте коментари е необходимо да се впишете в системата
ВХОД