Как да направим правилен избор за покупка на автомобил

При голяма част от собствениците на автомобили е възниквал въпросът дали да си закупят нов автомобил на лизинг, при което разходите се очаква да са по-големи, но може да се започне със сравнително малка начална вноска. Другият вариант, който се разглежда, е възможността да бъде придобит по-стар автомобил, който често изисква малко повече пари в началото – поради липсата на опция за лизинг, като се очаква, че разходите впоследствие ще бъдат по-малки.

В тази статия ще разберете дали това е така в действителност и от какво зависи кой вариант би бил по-добър за даден човек.

За да може да бъде разгледан този въпрос, нека да определим няколко различни критерия, спрямо които ще направим нашия анализ, а именно: месечен бюджет, начална вноска, изправност, удобство и практичност.

Ще започнем своя анализ с месечния бюджет, защото това е най-подценяваният и пренебрегван елемент при взимането на решение за покупка на автомобил, което често води и до значителни негативни последствия.

Какво представлява бюджетът за повечето хора – той представлява видимият разход, който те правят за автомобила си – като разходи за гориво, застраховки и обслужване. Реалността обаче показва, че разходите за автомобила са значително повече, като можем да ги обобщим в няколко направления: обичайните месечни разходи като гориво, почистване, разходи за паркинг и други подобни; годишните разходи като застраховки, винетки, обслужване, годишен преглед, данък и т.н.; непредвидените разходи като ремонти, неочаквана подмяна на части или доплащане при частично платени разходи от застрахователя за щета; предвидимите разходи като подмяна на гуми, накладки и други консумативи; непланираните разходи като амортизация и обезценка или като дължими глоби, както и разходите за алтернативно транспортно средство през периода на ремонтиране.

Както вероятно се вижда, неправилно пресметнатият бюджет може да даде отклонение от очакванията, което да бъде толкова голямо, че да го увеличи в пъти. Съответно предимството за новите коли пред старите е, че голяма част от тези видове разходи са доста по-лесно предвидими при тях, като дори разходът за амортизация и обезценка може да се предвиди донякъде на база плащането на ежемесечната лизингова вноска, а голяма част от непредвидените разходи за ремонти просто не съществуват, тъй като автомобилът е в пълна изправност и има гаранция за първите години от своята експлоатация, както и до достигане на 100-150 000 км пробег. Съответно дори застраховките на новите автомобили позволяват пълно покриване на разходите, тъй като обезщетението позволява пълен ремонт в официален сервиз на марката, поради което няма как да се прояви допълнителен разход покрай щета, и много рядко при ремонти.

От друга страна, правилното пресмятане на месечния бюджет при стар автомобил често може да се доближи до очаквания средномесечен разход при нов лизингов автомобил, което може да наклони избора в по-голяма степен към покупката на нова кола. Единственият случай, в който този показател дава огромно предимство на стария автомобил, е, когато бюджетният разход, включващ всички описани направления, дава изключително нисък месечен разход от порядъка на не повече от 200-300 лева (макар и рядко, има подобни случаи, в които всички разходи могат да бъдат изключително ниски). Това е невъзможно да се постигне като средномесечен разход при покупка на лизингов автомобил, тъй като дори най-евтините лизингови автомобили биха имали месечна вноска от порядъка на поне 200 лева и прибавяйки към нея годишните разходи по обслужването, застраховките и данъците – със сигурност би довело до значително по-голям разход, без дори да се включват обичайните разходи за гориво и консумативи.

Вторият критерий за вземането на решение е началната месечна вноска. Тук обичайно могат да се разглеждат и двата варианта като предимство – закупуване на нов лизингов автомобил или автомобил на старо, с изключение на случаите при закупуване на изключително стар автомобил, чиято стойност за покупка може да бъде в рамките на не повече от 2-3000 лева, но при който правилно преценените разходи за средномесечен бюджет биха били доста по-високи поради значително по-високите непредвидени разходи.

Това, което се пропуска често, като се прави сравнение при влагането на по-високи начални суми, е алтернативният приход, който може да се осигури на база възможността да се инвестира част от капитала над минималната начална вноска при закупуване на нов лизингов автомобил. За пример нека да разгледаме вариант, при който се закупува нов лизингов автомобил с начална вноска от порядъка на 10 000 лева, и алтернативното закупуване на автомобил на старо за 25 000 лева. В първия случай тези 15 000 лева остатък могат да бъдат инвестирани и да носят месечен паричен поток, който да подпомага бюджета (т.е. така се намаляват действителните месечните разходи), като в същото време помага за повишаване на остатъчната стойност на автомобила, тъй като освен стойността на новия автомобил след 5 години експлоатация може да се добави и тази сума като остатък. За сравнение – закупеният автомобил на старо за 25 000 лева би имал остатъчна стойност след 5 години, която определено би била значително по-малка от 10 000 лева, което дава голямо предимство пред избора на нов автомобил, тъй като ако разликата между двете налични суми след 5 години е в рамките на 30 000 лева например, то това прави по средно 500 лева на месец действително спестени пари въпреки експлоатацията на по-нов автомобил.

Третият критерий е свързан с изправността. Няма съмнение, че новите автомобили имат значително по-дълъг живот и се очаква да бъдат напълно изправни поне през първите 5 години от своята експлоатация, като при проблем гаранцията на производителя може да се погрижи за непредвидения разход. При старите автомобили това е повече въпрос на залог и късмет, поради което няма как да ни бъде ясно дали ще попаднем на разумно експлоатиран автомобил, дали определени важни и скъпи части, като скоростната кутия или двигателя, няма да проявят сериозни дефекти точно по време на употребата на автомобила от наша страна. Важен елемент на изправността е през каква част от времето имаме възможност да потребяваме автомобила, тъй като при по-старите автомобили може често да се налагат ремонти – време, през което ние трябва да търсим алтернатива, а това може да ни вкара в излишен извънреден преразход.

Критерият за удобство очевидно дава превес на новия автомобил пред стария, като понякога хората се заблуждават, че вместо покупката на нов автомобил, чиято цена е от порядъка на 40 000 лева, биха имали значително по-голямо удобство, ако закупят висок клас луксозен автомобил, който на старо струва толкова, тъй като ще разполагат с повече екстри и удобства. Основната причина за заблудата по този въпрос идва от неправилно пресметнатия месечен бюджет, тъй като автомобилите имат съпътстващи разходи, отговарящи на тяхната първоначална стойност. Тоест автомобил, който като нов струва 150 000 лева, има съпътстващи разходи за обслужване, поддръжка и консумативи, които са съизмерими с цената му, поради което бюджетът за неговата експлоатация би бил значително по-висок. Съответно закупуването му за 40 000 лева не премахва тези ангажименти, което често води до по-неправилна и неефективна поддръжка от страна на собствениците на такива автомобили, а това от своя страна води по-често и до по-скъпи ремонти, както и до значителни алтернативни разходи във връзка с проблемите с изправността. Не трябва да се изключва и ползата от възможността новият автомобил да бъде закупен с 10 000 лева като начална вноска, а останалите 30 000 да бъдат инвестирани и да подпомагат бюджета и съхранението на финалната стойност на автомобила, какъвто пример вече бе разгледан по-горе.

Последният критерий, свързан с практичността, е важен дотолкова, доколкото често покупката на автомобил е прищявка и не е свързана с действителна потребност и нужда, а в по-голяма част от случаите с удобство, за което има непроучени алтернативи. Например, ако използването на автомобила е максимум 2 пъти в месеца – то разходите могат да бъдат значително по-ниски, ако просто се наема автомобил за по 1-2 дни, когато това е необходимо, и по този начин се осигури възможността за придвижване, вместо да се поддържат високите разходи, свързани с наличието на кола. Така началният капитал може да бъде инвестиран и да носи доходност, като планираният месечен бюджет за колата може да осигури нужния ресурс за покриване на разходите по наемане на автомобил. В края на срока капиталът ще бъде налице в сравнение с много по-ниската остатъчна стойност на потенциално закупения автомобил, а постъпленията от инвестицията могат да осигурят значително по-малък разход за бюджета, който е планиран в тази посока, като в същото време огромна част от непредвидените разходи биват премахнати напълно.

Изводът, който можем да направим, е, че често новият автомобил може да бъде значително по-добро решение, но това трябва да бъде преценено на база вземането под внимание на всички изредени критерии, включително как и защо ще бъде използван автомобилът.